Surrealistisch Manifest 1924

 

Eerste Surrealistisch ManifestSurrealisme.nl surrealistisch manifest

Le Manifeste du Surréalisme, 1924
ANDRÉ BRETON
Vertaling door machine dus mogelijk surrealistischer! Suggesties voor artikel/tekst verbetering ga dan naar contact

 

Zo sterk is het geloof in het leven, in wat het meest kwetsbare is in het leven  Het echte leven, wat ik bedoel  Is dat tegen het einde dit geloof alles verloren gaat. De man, een verstokte dromer, dagelijks meer ontevredener met zijn lot, heeft moeite met beoordelen van de objecten welke hij gebruikt, objecten die in zijn ogen nonchalance waarde heeft zijn weg, wat hij door zijn eigen inspanningen heeft verdiend, bijna altijd door zijn eigen inspanningen welke hij heeft gevonden in zijn werk, hij heeft in ieder geval niet nagelaten zijn geluk te beproeven (of wat hij noemt, zijn geluk!). Hij voelt zich op dit punt uiterst bescheiden: hij weet wat voor vrouwen hij heeft gehad en aan welke dwaze zaken die hij heeft meegewerkt; Hij is niet onder de indruk van zijn rijkdom of zijn armoede, in dit opzicht is hij nog steeds een pasgeboren babe en, wat dat betreft  is dat de goedkeuring van zijn geweten, ik moet bekennen dat hij goed zonder kan. Als hij nog steeds een bepaalde luciditeit behoudt, in alles wat hij kan doen gaat hij op zijn beurt terug naar zijn jeugd waar zijn gidsen en mentoren de weg hebben gewezen die hij nog steeds op een of andere manier charmant lijkt. De afwezigheid van eventuele bekende beperkingen die hem in staat stelt het perspectief van verschillende momenten in zijn leven terug te roepen; deze illusie is stevig verankerd  in hem; nu is hij alleen geïnteresseerd in het vluchtige en de extreme faciliteit van alles. Kinderen leven elke dag zonder ook maar één zorg in de wereld. Alles is  bij de hand, de ergste materiële voorwaarden zijn zoals ze zijn en zijn prima zo. De bossen zijn wit of zwart, men zal nooit slapen.

 

Maar het is waar dat we het niet durven wagen tot nu toe, het is niet alleen een kwestie van afstand. Verraad op verraad op verraad en de uitkomst daarvan is dat er maar een gedeelte van het terrein te  veroveren is. Deze verbeelding die geen grenzen kent zal voortaan  worden uitgeoefend  in strikte overeenstemming met de wetten van een willekeurige nut; Deze verbeelding is niet in staat deze veronderstelde inferieure rol zeer lang vol te houden, in de buurt van het twintigste levensjaar, verkiest men in het algemeen het lot wat hem overkomt.

 

Hoewel hij later probeert kan te trekken zich samen bij gelegenheid, lukt hebben gevoeld dat hij door langzame graden alle reden verliest voor het leven, niet in staat om als hij geworden van kunnend tot sommige uitzonderlijke situatie zoals liefde, hij nauwelijks. Dit is omdat hij voortaan behoort lichaam en ziel op een absoluut praktische noodzaak waarin wordt gevraagd om zijn voortdurende aandacht. Geen van zijn gebaren zullen expansieve, geen van zijn ideeën genereus of vergaande. In zijn geestesoog, zal gebeurtenissen echt of ingebeeld blijken alleen als ze betrekking op een welter van soortgelijke evenementen, evenementen waaraan hij niet heeft deelgenomen, mislukte gebeurtenissen hebben. Wat zeg ik: hij zal hen oordelen in relatie tot een van deze gebeurtenissen waarvan de gevolgen meer geruststellend dan de anderen zijn. In geen geval zal hij ze bekijken als zijn zaligheid.

 

Geliefde verbeelding, wat ik het liefst in u is uw onverbiddelijke kwaliteit.

 

Er blijft waanzin, “de waanzin dat men sluiswerken opwaarts,” zoals het is treffend beschreven. Die waanzin of andere… We weten allemaal, in feite, dat de krankzinnige hun opsluiting op een klein aantal juridisch laakbare handelingen danken en dat, ware het niet voor deze handelingen hun vrijheid (of wat we zien als hun vrijheid) zou niet worden bedreigd. Ik ben bereid toe te geven dat ze zijn, tot op zekere hoogte, slachtoffers van hun verbeelding, in dat het induceert hen niet aandacht te besteden aan bepaalde regels – buiten die de soort zich bedreigd voelt – die we allemaal zijn moeten kennen en respecteren. Maar hun diepe onverschilligheid voor de manier die wij beoordelen dat hen, en zelfs voor de verschillende straffen opgelegd aan hen, toestaat ons om te veronderstellen dat zij een grote hoeveelheid comfort en troost van hun verbeelding, die ze genieten van hun waanzin voldoende om te verdragen de gedachte dat de geldigheid ervan niet voorbij zelf uitstrekt zich afkomstig zijn. En, inderdaad, hallucinaties, illusies, enz., zijn niet een bron van plezier futiele. De best gecontroleerde sensualiteit neemt deel van het, en ik weet dat er vele avonden wanneer ik zou graag die vrij hand die, tijdens de laatste pagina’s van de Taine L’Intelligence, indulges in sommige nieuwsgierig wandaden. Ik kon mijn hele leven nieuwsgierige los de geheimen van de krankzinnige doorbrengen. Deze mensen zijn eerlijk om een fout, en hun naïviteit heeft geen peer maar mijn eigen. Christopher Columbus moet om te ontdekken van Amerika met een boatload van gekken hebben uiteengezet. En Let op hoe deze waanzin heeft vorm gekregen, en doorstaan.

 

Het is niet de angst van waanzin die ons verplichten zal om te vertrekken van de vlag van de vasthoudende verbeelding.

 

De zaak tegen de realistische houding eist moet worden onderzocht, na de zaak tegen de materialistische houding. De laatste, meer poëtische in feite dan eerstgenoemde, weliswaar impliceert van de kant van de mens een soort monsterlijke trots, dat weliswaar monsterlijke, maar niet een nieuwe en meer compleet verval. Het moet vooral worden gezien als een welkom reactie tegen bepaalde belachelijk neigingen van spiritualisme. Tot slot, het is niet onverenigbaar met een bepaalde adel van het denken.

 

Daarentegen, lijkt de realistische houding, geïnspireerd door positivisme, van Sint Thomas van Aquino aan Anatole France, duidelijk mij vijandig ten alle rechten van intellectuele of morele vooruitgang. Ik een hekel aan, want het is samengesteld uit middelmatigheid, haat en saai eigendunk. Het is deze houding die vandaag de dag geeft geboorte aan deze belachelijke boeken, deze beledigend speelt. Het voortdurend feeds op en kracht ontleent de kranten en stultifies van zowel de wetenschap en de kunst door ijverig vleiend de laagste van smaken; duidelijkheid grenzend aan domheid, een hondeleven. De activiteit van de knapste koppen voelt de gevolgen van het; de wet van de kleinste gemene deler ten slotte heerst op hen omdat daarin op de anderen. Een leuk resultaat van deze stand van zaken, in de literatuur is bijvoorbeeld het genereuze aanbod van romans. Elke persoon wordt zijn persoonlijke weinig “observatie” toegevoegd aan het geheel. Als een reinigende tegengif aan alle deze, M. Paul Valéry onlangs gesuggereerd dat een bloemlezing worden opgesteld in die het grootst mogelijke aantal opening passages uit romans worden aangeboden; de resulterende waanzin, voorspelde hij, zou een bron van aanzienlijke edification. De meest bekende auteurs zou worden opgenomen. Dergelijke een grote verdienste hoewel overdenkt door Paul Valéry, die enige tijd geleden, spreken van romans, verzekerde mij dat, voorzover hij was betrokken, hij zou blijven om zich te onthouden van het schrijven: “De markiezin uitging om vijf.” Maar hij zijn woord heeft gehouden.

 

Als de louter informatief stijl, waarvan de zin gewoon genoteerd een uitstekend voorbeeld is, vrijwel eerder de regel dan de uitzondering in de nieuwe vorm is, is het omdat, in alle eerlijkheid, de blogauteur ambitie ernstig is afgebakend. De indirecte, onnodig specifieke karakter van elk van hun notaties leidt mij te geloven dat ze een grap op mijn kosten plegen. Ik ben zelfs niet een van het karakter van de geringste weifelt gespaard: zal hij fairhaired? Wat is zijn naam? zullen we eerst ontmoeten hem in de zomer? Zoveel vragen eens en voor altijd opgelost als kans leidt; het liet me alleen discretionaire bevoegdheid is om te sluiten van het boek, dat ik voorzichtig ben te doen ergens in de buurt van de eerste pagina. En de beschrijvingen! Er is niets waarmee hun leegte kan worden vergeleken; ze zijn niets anders dan zoveel bovenliggende beelden uit sommige voorraad catalogus, die de auteur maakt meer en meer gebruik van wanneer hij kiest; Hij grijpt de gelegenheid te glijden mij zijn briefkaarten, hij probeert om me met hem eens ben over de clichés te maken:

 

De kleine kamer waarin de jonge man werd getoond was bedekt met gele achtergrond: er waren geraniums in de Vensters, die met mousseline gordijnen bedekt waren; de ondergaande zon werpen een harde licht op de hele instelling… Er was niets speciaal over de kamer. Het meubilair, van gele hout, was al heel oud. Een bank met een hoge rug afgewezen, een ovale tafel tegenover de Bank, een kaptafel en een mirrorset tegen de pierglass, aantal stoelen langs de muren, twee of drie etsen van geen waarde uitbeelden van sommige Duitse meisjes met vogels in hun handen – waren dergelijke het meubilair. (Dostoevski, misdaad en straf)

 

Ik ben niet in de stemming toe dat de geest is geïnteresseerd in het bezetten van zich met dergelijke zaken, zelfs fleetingly. Er kan worden betoogd dat deze beschrijving school-jongen heeft zijn plaats, en dat op dit moment van het boek de auteur heeft zijn redenen voor het belasten van mij. Toch is hij verspilling van zijn tijd, want ik weiger om te gaan in zijn kamer. Anderen luiheid of vermoeidheid interesseert me niet. Ik heb ook unstable een notie van de continuïteit van het leven gelijk te vergelijken mijn momenten van depressie of zwakte met mijn beste momenten. Als een ophoudt te voelen, ben ik van mening een rustig moet houden. En ik wil duidelijk dat ik ben niet beschuldigen of gebrek aan originaliteit als zodanig te veroordelen. Ik ben alleen zeggen dat ik neem geen bijzondere opmerking van de lege momenten van mijn leven, dat het wellicht onwaardig voor enig mens te kristalliseren die lijken om hem zo te zijn. Ik zal, met uw toestemming, het negeren van de beschrijving van die kamer, en veel meer bevalt.

 

Niet zo snel, daar; Ik ben het krijgen in het gebied van de psychologie, een onderwerp waarover ik zal voorzichtig niet te grap.

 

De auteur een karakter en, dit wordt verrekend op aanvallen, parades zijn held heen en weer over de hele wereld. Wat er ook gebeurt, wordt deze held, wiens acties en reacties bewonderenswaardig voorspelbaar zijn, gedwongen niet te dwarsbomen of verstoord–hoewel hij lijkt alsof hij is–de berekeningen waarvan hij het object is. De stromingen van het leven kunnen lijken hem verheffen, hem rollen, wierpen hem naar beneden, hij zal nog steeds behoren tot deze kant en klare menselijke type. Een eenvoudig spel van schaak die interesseert me niet in het minst–man, wie hij kan worden, zijn voor mij een middelmatige tegenstander. Wat ik kan niet dragen zijn die ellendige discussies ten opzichte van deze en dergelijke een zet, aangezien winnen of verliezen is niet betrokken. En als het spel is het niet waard de kaars, als objectieve reden een vreselijke baan–heeft zoals inderdaad het doet–van het dienen van hem die het roept, is het niet passend en juiste alle contact met deze categorieën te vermijden? “Diversiteit is zo uitgestrekt dat elke andere Toon van stem, elke stap, hoesten, elke vegen van de neus, elke niezen…” * (Pascal.) Als in een cluster van druiven er geen twee gelijk zijn, waarom wil je me om te beschrijven deze druif door de andere, door alle anderen, waarom wil je me om te maken een smakelijk druif? Onze hersenen zijn afgestompt door de ongeneeslijke manie van willen maken het onbekende bekend, ingedeeld. Het verlangen naar analyse wint uit over de sentiments.* * (Barrès, Proust.) Het resultaat is verklaringen van onnodige lengte waarvan overtuigingskracht is toe te schrijven aan hun vreemdheid uitsluitend en die indruk op de lezer alleen door de abstracte kwaliteit van hun woordenschat, die bovendien vaag is. Als de algemene ideeën die filosofie tot nu toe met als komen heeft onthuld onderwerpen van discussie door hun aard hun definitieve inval in een bredere of meer algemene gebied. Ik zou de eerste om het nieuws met vreugde begroeten. Maar tot nu toe is het niets maar inactief gevatheid; de flitsen van humor en andere subtiliteiten vie in het verbergen van de ware gedachte op zoek naar zichzelf, in plaats van zich te concentreren op het verkrijgen van de successen van ons. Het lijkt mij dat elke handeling de eigen rechtvaardiging ervan, ten minste voor de persoon die in staat wordt van het plegen van het is geweest, dat het is begiftigd met een stralende macht die de geringste glans zeker is te verminderen. Vanwege deze glans ophoudt het zelfs in een zin te gebeuren. Het krijgt niets om te worden zo onderscheiden. Stendhals helden zijn onderworpen aan de opmerkingen en evaluaties–taxaties die min of meer succesvolle–gemaakt door dat de auteur, die niet één whit aan hun glorie toevoegen. Waar we echt vinden hen opnieuw is op het punt waarop Stendahl hen heeft verloren.

 

We zijn nog steeds leven onder het bewind van logic: dit, natuurlijk, is wat ik heb gereden op. Maar in deze dag en leeftijd logische methoden gelden alleen voor het oplossen van problemen van secundair belang. De absolute rationalisme dat is nog steeds in de mode kan we overwegen alleen feiten rechtstreeks verband houdt met onze ervaring. Logische eindigt, integendeel, ontsnappen aan ons. Het is zinloos om toe te voegen dat de ervaring zelf zelf steeds afgebakend heeft gevonden. Het passen heen en weer in een kooi van waaruit het wordt meer en meer moeilijk om er ontstaan. Het steunt ook voor steun op wat is het meest onmiddellijk uitweg, en het is beschermd door de sentinels van gezond verstand. Onder het voorwendsel van de beschaving en vooruitgang, hebben we kunnen verbannen uit de geest alles dat kan terecht of ten onrechte worden betiteld als bijgeloof, of fancy; verboden is enige vorm van zoeken naar de waarheid die niet in overeenstemming met de aanvaarde praktijken. Het was blijkbaar door puur toeval dat een deel van onze geestelijke wereld die we deed niet te worden betrokken met langer– en, naar mijn mening veruit het belangrijkste deel–is terug aan het licht gebracht. Hiervoor moeten wij dankzij de ontdekkingen van Sigmund Freud. Op basis van deze ontdekkingen is een stroom van advies ten slotte vormen waarmee de menselijke explorer kundig voor zijn onderzoek veel verder, geautoriseerde voeren zitten zal zoals hij zal voortaan niet te beperken zich uitsluitend tot de meest samenvatting realiteit. De verbeelding is misschien op het punt van beëindigingsclausules zelf, van haar rechten opeisen. Als de diepten van onze geest bevat binnen het vreemde dwingt staat zijvlakken die op het oppervlak, of van het voeren van een zegevierende strijd tegen hen, er is alle reden om te eerste grijpen hen–om te grijpen hen, dan, als hoeft te zijn, in te dienen aan de controle van onze reden. De analisten zich hebben alles te winnen door het. Maar het is vermeldenswaard dat geen middelen een priori is aangewezen voor de uitvoering van deze onderneming, dat tot nader order het kan worden opgevat als de provincie van dichters, alsmede geleerden, en dat haar succes is niet afhankelijk van de min of meer grillige paden die zal worden gevolgd.

 

Freud bracht zeer terecht zijn kritische vermogens te dragen op de droom. Het is in feite niet-ontvankelijk dat dit aanzienlijke gedeelte van paranormale activiteit (aangezien, ten minste vanaf de man’s geboorte tot aan zijn dood, gedachte biedt geen oplossing voor continuïteit, de som van de momenten van de droom, vanuit het oogpunt van tijd, en rekening houdend met alleen de keer van zuivere dromen, dat is de dromen van de slaap, is niet inferieur aan de som van de momenten van de werkelijkheid of, om nauwkeuriger beperken, de momenten van wakker) heeft vandaag nog zo schromelijk verwaarloosd. Ik heb altijd al verbaasd over de manier waarop een gewone waarnemer leent zoveel meer geloof en zo veel meer belang hecht aan het wakker gebeurtenissen dan die welke voorkomen in dromen. Het is omdat man, wanneer hij ophoudt te slapen, is vooral de speelbal van zijn geheugen, en in zijn normale staat geheugen neemt genoegen in zwak natrekken voor hem de omstandigheden van de droom, in strippen van het van enig echt belang, en in het ontslag van de enige determinant vanaf het punt waar hij denkt dat hij is liet het een paar uur voordat : deze stevige hoop, deze zorg. Hij is onder de indruk van de voortzetting van iets dat de moeite waard is. Dus bevindt de droom zich beperkt tot een loutere haakje, aangezien de nacht. En, als de nacht, dromen over het algemeen weinig bijdragen aan het bevorderen van ons begrip. Deze merkwaardige gang van zaken lijkt mij te bellen voor bepaalde reflecties:

 

1) binnen de grenzen waar zij opereren (of worden verondersteld om te werken) dromen elke getuigen van wordt continu en vertonen tekenen van organisatie. Geheugen alleen gebied naar zichzelf het recht om uittreksel uit dromen, te negeren de overgangen, en om te schilderen voor ons eerder een reeks van dromen dan de droom zelf. Evenzo, op een gegeven moment hebben we slechts een verschillende notie van realiteit, de coördinatie daarvan een kwestie van will.* is (rekening moet worden gehouden met de diepte van de droom. Voor het grootste deel behouden ik alleen wat ik kan sprokkelen door haar meest oppervlakkige lagen. Wat ik het meest genieten van overweegt over een droom is alles wat zinkt terug onder het oppervlak in een wakende staat, alles wat ik over mijn activiteiten in de loop van de voorgaande dag, donkere gebladerte, dom takken vergeten ben. In ‘werkelijkheid,’ eveneens, verkies ik te vallen.) Wat is vermeldenswaard is dat niets ons toelaat om te veronderstellen een grotere versnippering van de elementen waarvan de droom is opgericht. Het spijt me te moeten spreken over het volgens een formule die in principe uitsluit van de droom. Wanneer komt er eens slapen logicians, slapen filosofen? Ik zou willen slapen, om overgeven mijzelf aan de dromers, de manier waarop ik mezelf geven aan degenen die mij met ogen wijd open lezen; om te stoppen opleggen, in dit rijk, het bewuste ritme van mijn gedachte. Misschien is mijn droom gisteravond volgt die van de avond tevoren, en de volgende nacht, zal worden voortgezet met een voorbeeldige striktheid. Het is vrij mogelijk, zoals het gezegde gaat. En aangezien het niet in het minst bewezen is dat daarbij de “realiteit”, waarmee ik bezig ben gehouden blijft bestaan in de Braziliaanse deelstaat droom, dat doet het niet zinken naar beneden in de onheuglijke, waarom moet ik niet verlenen aan dromen wat ik af en toe realiteit, dat wil zeggen, weigeren deze waarde van zekerheid op zich die , in zijn eigen tijd, is niet open voor mijn weerlegging? Waarom kan ik niet verwachten van het teken van de droom meer dan ik zou verwachten van een zekere mate van bewustzijn die is dagelijkse acuter? Niet de droom ook bruikbaar bij het oplossen van de fundamentele vragen van het leven? Deze vragen zijn hetzelfde in een geval als in de andere en, in de droom, deze vragen reeds bestaan? De droom is minder restrictieve of repressieve dan de rest? Ik ben oud en, meer dan die werkelijkheid waarnaar ik denk ik onderwerp zelf, is het misschien de droom, het verschil met die ik behandel de droom, dat maakt me oud.

 

2) Ik kom terug opnieuw naar de wakende staat. Ik heb geen andere keuze dan om te beschouw het als een fenomeen van interferentie. Niet alleen heeft de geest display, in deze toestand, een vreemd neiging om te verliezen haar lagers (zoals blijkt uit de slips en fouten de geheimen van die net beginnen te worden geopenbaard aan ons), maar, wat meer is, het verschijnt niet dat, wanneer de geest is normaal functioneert, het echt reageert op iets anders dan de suggesties die uit de diepten van die donkere nacht waarnaar ik beveel het te komen. Echter geconditioneerde dan ook, de balans is relatief. Het nauwelijks durft express zelf en, zo ja, het beperkt zich aan de controle dat zulke en zulke een idee, of dergelijke en zulk een vrouw, een indruk heeft gemaakt op. Welke indruk zou het hard ingedrukt om te zeggen, waaraan het toont de mate van haar subjectiviteit, en niets meer. Dit idee, deze vrouw, verstoren het, ze hebben de neiging om het minder ernstig. Wat ze doen is isoleren van de geest voor een tweede van het oplosmiddel en het geest naar de hemel, als het prachtige neerslag kan worden, dat het is. Wanneer al het andere faalt, roept zij vervolgens op kans, een goddelijkheid zelfs meer obscure dan de anderen aan wie het toeschrijft al haar misstappen. Wie kan zeggen mij dat de hoek waarmee dat idee waaraan het wordt aangeboden, dat wat het houdt in de ogen van die vrouw is niet precies wat het links naar haar droom, het bindt aan deze fundamentele feiten die door eigen schuld, het heeft verloren? En als dingen anders waren, wat het mogelijk staat? Ik wil het voorzien van de sleutel tot deze corridor.

 

3. De geest van de man die dromen er volledig van overtuigd door wat gebeurt er met hem. De kwellende vraag van mogelijkheid is niet langer relevant. Doden, vliegen sneller, liefde om je hart inhoud. En als u overlijden zou, bent u niet zeker bent van het reawaking onder de doden? Laat u voeren langs, gebeurtenissen uw interferentie niet zal tolereren. U bent naamloos. Het gemak van alles is onbetaalbaar.

 

Wat reden, vraag ik u, een reden zo veel uitgebreidere dan de andere, maakt dromen lijken zo natuurlijk en kan ik graag zonder voorbehoud een welter van afleveringen zo vreemd dat ze zou kunnen me nu als ik schrijven verwarren? En nog ik kan geloven mijn ogen, mijn oren; deze grote dag is aangekomen, dit beest heeft gesproken.

 

Als man wakker moeilijker is, als het breekt de betovering te abrupt, is het omdat hij heeft geleid om voor zichzelf te maken verarmde een notie van verzoening.

 

4. Vanaf het moment wanneer het wordt onderworpen aan een onderzoek methodische, wanneer, door middelen nog nader te bepalen, wij slagen in de opname van de inhoud van dromen in hun geheel (en dat veronderstelt een discipline van geheugen spanning generaties; maar laten we toch allereerst vaststellend van de meest opvallende feiten), wanneer de grafiek met ongeëvenaarde volume en regelmatigheid uitbreiden zal, kunnen wij hopen dat de mysteries die echt niet wil manier om het grote mysterie geven. Ik geloof in de toekomstige resolutie van deze twee staten, droom en werkelijkheid, die schijnbaar zo tegenstrijdig, in een soort van absolute realiteit, een surreality, als men kan dus spreken. Zoek dit surrealisme is dat ik ben gaan, bepaalde niet te vinden maar ook onachtzaam over mijn dood niet te berekenen tot op zekere hoogte lichte de geneugten van zijn bezit.

 

Een verhaal wordt verteld volgens welke Saint-Pol-Roux, in tijden voorbij, gebruikt om een bericht gepost op de deur van zijn herenhuis in Camaret, elke avond voordat hij ging om te slapen, die gelezen: de dichter werkt

 

Veel meer kan worden gezegd, maar in het voorbijgaan wilde ik alleen maar ingaan op een onderwerp dat op zichzelf een zeer lange en veel meer gedetailleerde discussie vereisen zou; Ik kom terug op het. Op dit moment, was mijn bedoeling slechts een om punt te markeren door de haat van de wonderbare vaststellend welke woedt in bepaalde mannen, deze absurditeit onder die ze proberen te begraven. Laten we geen blad voor woorden: de wonderbare is altijd mooi, iets prachtig is mooi, in feite alleen de wonderbare is mooi.

 

Op het gebied van literatuur, alleen de wonderbare is geschikt voor fecundating werken die deel uitmaken van een lagere categorie zoals de roman, en in het algemeen, om het even wat dat gaat gepaard met verhalen. Lewis’ The Monk is een bewonderenswaardig bewijs van dit. Het is in de gehele doordrenkt met de aanwezigheid van de wonderbare. Lang voordat de auteur heeft bevrijd zijn belangrijkste karakters van alle tijdelijke beperkingen, voelt je ze klaar om te handelen met een ongekende trots. Deze passie voor de eeuwigheid waarmee ze voortdurend worden bewogen leent een onvergetelijke intensiteit aan hun kwellingen, en met de mijne. Ik bedoel dat dit boek, van begin tot einde, en in de zuiverste manier denkbaar, oefeningen een meeslepend effect alleen op dat deel van de geest die streeft naar het verlaten van de aarde en dat ontdaan van een onbeduidend deel uit van de plot, die behoort tot de periode waarin het werd geschreven, het vormt een toonbeeld van precisie en onschuldige grandeur.* (wat is bewonderenswaardig over de fantastische is dat er niet langer iets fantastisch : er is alleen de werkelijke.) Het lijkt me geen beter heeft gedaan, en dat het karakter van Mathilda in het bijzonder is de meest ontroerende creatie die een aan deze figuratieve mode in de literatuur krediet kan. Ze is minder een personage dan een voortdurende verleiding. En als een teken niet een verleiding is, wat hij is? Een extreme verleiding, ze. In The Monk de “niets is onmogelijk voor hem die durft proberen” geeft het zijn volle, overtuigend maatregel. Spoken spelen een logische rol in het boek, aangezien de kritische geest doet hen niet om te betwisten hen grijpen. Ambrosio de straf wordt ook behandeld in een legitieme wijze, aangezien het is eindelijk aanvaard door de kritische faculteit als een natuurlijke ontknoping.

 

Het lijkt misschien willekeurige van mijn kant, bij de bespreking van de prachtige, te kiezen voor dit model, waaruit zowel de Noordse literatuur en de oosterse literatuur hebben geleende tijd en tijd weer, niet te vergeten de religieuze literatuur van elk land. Dit is omdat de meeste van de voorbeelden die deze literatuur kunnen zijn ingericht me met zijn bezoedeld door kinderachtigheid, om de eenvoudige reden dat zij bestemd zijn voor kinderen. Op een vroege leeftijd kinderen op de wonderbare gespeend zijn, en later verzuimen om een voldoende maagdelijkheid van geest om grondig te genieten sprookjes behouden. Geen kwestie hoe charmante kunnen zij, zou een volwassen man denken hij werden terug te keren naar kindertijd door voeden zichzelf op sprookjes, en ik ben de eerste om te erkennen dat alle dergelijke verhalen niet geschikt voor hem zijn. Het weefsel van schattige improbabilities moet worden gemaakt een beetje meer subtiele hoe ouder we groeien, en we zijn nog steeds op de leeftijd van het wachten voor dit soort spin… Maar de faculteiten niet radicaal veranderen. Angst, de aantrekkingskracht van het ongewone, kans, de smaak voor dingen extravagante zijn alle apparaten die we altijd beroep op zonder angst voor misleiding doen kunnen. Er zijn sprookjes voor volwassenen, sprookjes nog steeds bijna blauwe worden geschreven.

 

De prachtige is niet hetzelfde in elke periode van de geschiedenis: het neemt deel in een duistere manier een soort algemene openbaring alleen de fragmenten van die neer komen op ons: ze zijn de romantische ruïnes, de moderne mannequin, of een ander symbool kunnen van invloed zijn op de menselijke gevoeligheid voor een periode van tijd. In deze gebieden die maken ons glimlachen, er nog steeds wordt gespeeld is de ongeneeslijke menselijke rusteloosheid, en dit waarom ik hen rekening houden en waarom ik ze onlosmakelijk verbonden met bepaalde producties van genie die zijn, meer dan de anderen, pijnlijk door hen getroffen oordelen. Zij zijn de Villon gibbets, Racine de Grieken, Baudelaire van banken. Samenvallen met een verduistering van de smaak ik gemaakt ben te verduren, ik waarvan notie van smaak het beeld van een grote vlek is. Temidden van de slechte smaak van mijn tijd streef ik verder te gaan dan iemand anders. Het zou ik zijn geweest, had ik leefde in 1820, ik “het bloeden non,” ik die niet zou hebben gespaard dit sluw en banale “laten we verbergen” waarvan de parodistische fijnproeverskeuken spreekt, het zou zijn geweest, ik, ik die zou hebben gezwolgen in de enorme metaforen, zoals hij zegt, alle fasen van de “Zilveren schijf.” Voor vandaag ik denk aan een kasteel, waarvan de helft is niet noodzakelijkerwijs in ruïnes; Dit kasteel behoort tot mij, ik het beeld in een rustieke omgeving, niet ver van Parijs. De bijgebouwen zijn te talrijk om te vermelden, en, wat betreft het interieur, het is verschrikkelijk gerestaureerd, op zodanige wijze dat laat niets te wensen vanuit het oogpunt van comfort. Auto’s worden geparkeerd voor de deur, verborgen en vervangen door de schaduw van bomen. Een paar van mijn vrienden zijn leven hier als permanente gast: er is Louis Aragon verlaten; hij alleen heeft tijd genoeg om te zeggen “Hallo”; Philippe Soupault opstaat met de sterren, en Paul Eluard, onze grote Eluard, is nog niet gekomen thuis. Er zijn Robert Desnos en Roger Vitrac uit op de gronden gebogen over een oude edict op duelleren; Georges Auric, Jean Paulhan; Max Morise, die zo goed rijen, en Benjamin Péret, bezig met zijn vergelijkingen met vogels; en Joseph Delteil; en Jean Carrive; en Georges Limbour en Georges Limbours (er is een hele afdekking van Georges Limbours); en Marcel Noll; Er is T. Fraenkel golvend aan ons van zijn gevangenschap ballon, Georges Malkine, Francis Gérard, Antonin Artaud Pierre Naville, J.-A. Boiffard, en na hen Jacques Baron en zijn broer, knappe en hartelijke, en zo vele anderen naast, en prachtige vrouwen, die ik zou kunnen toevoegen. Niets is te goed voor deze jonge mannen, hun wensen zijn, wat rijkdom, zoveel opdrachten. Francis Picabia komt te betalen ons een oproep, en vorige week, in de hall of mirrors, ontvingen wij een bepaalde Marcel Duchamp wie we had tot nu toe niet bekend. Picasso gaat jagen in de buurt. De geest van demoralisering heeft gekozen woonplaats in het kasteel, en het is met het hebben we te maken elke keer dat er sprake is van contact met onze medemenschen, maar de deuren staan altijd open, en een begint niet iedereen “bedanken”, weet je. Bovendien, de eenzaamheid is enorm, lopen we niet vaak in elkaar overgaan. En hoe dan ook, is niet waar het om gaat dat we ook de meesters van onszelf, de meesters van vrouwen, en van de liefde?

 

Ik zal worden bewezen schuldig van poëtische oneerlijkheid: iedereen zal gaan paraderen over zeggen dat ik woon op de rue Fontaine en dat hij zal hebben geen van het water dat daarvan stroomt. Om zeker te zijn! Maar is hij zeker dat dit kasteel waarin ik hem nodigen een afbeelding is? Wat als dit kasteel echt bestond! Mijn gasten zijn er om te bewijzen dat het doet; hun gril is de lichtgevende weg die tot het leidt. We leven werkelijk door onze fantasieën wanneer we vrij spel te aan hen geven. En hoe kan wat men zou kunnen doen de andere, daar, veilig beschut van de sentimentele nastreven en op de trysting plaats van kansen de moeite?

 

Man stelt en beschikt over. Hij en hij alleen kunnen bepalen of hij is volledig meester van zelf, dat wil zeggen of hij handhaaft het lichaam van zijn verlangens, dagelijks meer formidabele, in een staat van anarchie. Poëzie leert hem aan. Het draagt in zich de perfecte vergoeding voor de ellende die wij doorstaan. Het kan ook een organisator, worden als ooit, als gevolg van een minder intieme teleurstelling, overwegen wij het serieus nemen. De tijd komt wanneer het decreten dat het einde van geld en op zichzelf zal het breken van het brood van de hemel voor de aarde! Er zullen nog steeds bijeenkomsten op de openbare pleinen, en bewegingen u nooit durfde hoop deelnemen. Afscheid van absurd keuzes, de dromen van donkere afgrond, rivaliteit, het langdurige geduld, de vlucht van de seizoenen, de kunstmatige volgorde van ideeën, de helling van gevaar, tijd voor alles! U kan alleen de moeite nemen aan praktijk poëzie. Is het niet onze plicht, die al zijn leven af, om te proberen te leggen wat wij houden onze geval voor verder onderzoek?

 

Het doet niet of er is een bepaalde wanverhouding tussen deze verdediging en de illustratie dat zal volgen. Het was een kwestie van terug te gaan naar de bronnen van de poëtische verbeelding en, wat is meer, er te blijven. Niet dat ik beweren te hebben gedaan. Het vereist veel moed om te proberen om in te stellen van iemands woonplaats in deze verre regio’s waar alles in eerste instantie lijkt om zo lastig en moeilijk, des te meer dus als men wil om te proberen iemand om daar te nemen. Bovendien, is een nooit zeker van echt wordt er. Als één naar al die moeite gaat, misschien een evenals stop af ergens anders. Zijn is dat ook zij, het feit dat de manier om deze regio’s is duidelijk, en dat voor het realiseren van de ware doel is nu slechts een kwestie van de reizigers kunnen doorstaan.

 

We zijn allemaal min of meer bewust van de gereiste weg. Ik was voorzichtig om te betrekking hebben, in de loop van een studie van het geval van Robert Desnos getiteld entree DES MÉDIUMS, * (zie Les Pas perdus, gepubliceerd door N.R.F.) die ik had al geleid tot “mijn aandacht concentreren op de min of meer gedeeltelijke zinnen die, wanneer men heel alleen en op de rand van in slaap vallen, waarneembaar voor de geest worden zonder dat mogelijk om te ontdekken wat uitgelokt hen.” Ik had dan gewoon geprobeerd het poëtische avontuur met een minimum aan risico’s, dat wil zeggen, mijn ambities waren dezelfde als ze nu zijn, maar ik vertrouwd in de traagheid van formulering te houden me uit nutteloos contacten, die contactpersonen waarvan ik volledig afgekeurd. Deze houding betrokken een bescheidenheid van gedachte die bepaalde overblijfselen waarvan ik nog steeds behouden. Aan het einde van mijn leven, zal ik ongetwijfeld beheren met grote inspanning die de manier waarop mensen spreken, om zich te verontschuldigen voor mijn stem en mijn paar resterende gebaren te spreken. De deugd van het gesproken woord (en het geschreven woord des te meer dus) leek mij te ontlenen aan de faculteit van verkorting op een opvallende manier de expositie (aangezien er expositie) van een klein aantal feiten, poëtisch of andere, waarvan ik mezelf de stof maakte. Ik kwam tot de conclusie dat Rimbaud een anders niet had overgegaan. Ik was samenstellen, met een zorg voor RAS dat beter verdient, de laatste gedichten van Mont de piété, dat wil zeggen, mij gehanteerd voor uittreksel uit de lege regels van dit boek een ongelooflijke voordeel. Deze lijnen waren het gesloten oog van de activiteiten van de gedachte dat ik geloofde dat ik was verplicht om te houden verborgen van de lezer. Het was niet bedrog op mijn kant, maar mijn liefde voor de lezer schokkend. Ik had de illusie van een mogelijke medeplichtigheid, die ik had meer en meer problemen geven. Ik was begonnen te koesteren woorden buitensporig voor de ruimte die zij maken om hen heen, voor hun tangencies met talloze andere woorden die ik niet heb uiten. Het gedicht zwarte WOUD is juist van deze staat van geest wordt afgeleid. Het kostte me zes maanden om het te schrijven, en u kan neem mijn woord voor het dat ik niet een enkele dag deed rusten. Maar dit vloeide voort uit het advies had ik van mezelf in die dagen, dat hoog was, gelieve niet oordelen mij te hard. Ik geniet van deze stomme bekentenissen. Op dat moment kubistische pseudo-poëzie watertje trying te halen een voet aan de grond, maar had bleek weerloos uit Picasso’s hersenen, en ik vond zo saai als afwaswater (en nog am). Ik had een sluipen verdenking, bovendien, dat vanuit het oogpunt van poëzie was ik af op de verkeerde weg, maar ik mijn weddenschap afgedekt zo goed als ik kon, tarten lyriek met salvo’s van definities en formules (de Dada verschijnselen zaten te wachten in de coulissen, klaar om te komen op het podium) en te doen alsof om te zoeken naar de toepassing van poëzie op reclame (ik ging zelfs zover te beweren dat de wereld zou eindigen niet met een goed boek, maar met een prachtige advertentie voor hemel of hel).

 

In die dagen, was een man die ten minste zo saai als ik, Pierre Reverdy, schrijven:

 

Het beeld is een pure creatie van de geest.

 

Het kan niet worden geboren uit een vergelijking maar van een nevenschikking van twee min of meer verre realiteit.

 

Hoe meer de relatie tussen de twee naast elkaar geplaatste realiteit is verre en waar, hoe sterker de afbeelding zal worden–hoe groter haar emotionele macht en poëtische werkelijkheid… * (Nord-Sud, maart 1918)

 

Deze woorden, maar Sibillijnse voor de niet-ingewijden, waren zeer onthullend, en ik dacht ze voor een lange tijd. Maar het beeld ontgaan me. Reverdy de esthetiek, een volledig achteraf esthetiek, leidde me naar de vergissing van de effecten voor de oorzaken. Het was in het midden van dit alles dat ik afstand gedaan van onherroepelijk mijn oogpunt.

 

Één avond, dus voordat ik viel in slaap, ik ervaren, zo duidelijk verwoord dat het onmogelijk was om het wijzigen van een woord, maar niettemin verwijderd uit het geluid van elke stem, een nogal vreemde formulering die kwam bij mij zonder een duidelijk relatie op de gebeurtenissen in die mijn bewustzijn eens, toen was ik betrokken, een uitdrukking die leek mij indringend, een zin , als ik zo vrij zijn mag, die was kloppen bij het raam. Ik nam vluchtige nota van nemen en bereid om verder te gaan wanneer het organische karakter trok mijn aandacht. Eigenlijk, deze zin verbaasd me: helaas ik kan me niet herinneren het precies, maar het was iets als: “Er is een man gesneden in twee door het venster”, maar kan er geen sprake van dubbelzinnigheid, gepaard gaan als het was door de zwakke visuele beeld * (waren ik een schilder, deze visuele voorstelling zou ongetwijfeld belangrijker zijn geworden voor mij dan de andere. Het was zeker mijn vorige predisposities waartoe de zaak besloten. Sinds die dag, ik heb mijn aandacht vrijwillig concentreren op soortgelijke verschijningen, en ik weet dat ze zijn volledig zo duidelijk als auditieve verschijnselen. Met een potlood en een wit vel papier bij de hand, kon ik gemakkelijk hun contouren traceren. Hier is het weer niet een kwestie van tekening, maar gewoon van tracering. Ik kon dus verbeelden een boom, een golf, een muziekinstrument, die allerlei dingen waarvan ik momenteel niet in staat ben om zelfs de ruwste schets. Ik zou duik in het, ervan overtuigd dat ik mijn manier opnieuw, in een doolhof van lijnen die op het eerste gezicht lijken vinden zou zou te gaan nergens. En, bij het openen van mijn ogen, zou ik zeer sterk de indruk van iets “nog nooit gezien.” Het bewijs van wat ik zeg heeft vele malen getroffen door Robert Desnos: om te worden overtuigd, heeft alleen om te bladeren door de pagina’s van nummer 36 van Feuilles libres, waarin verscheidene van zijn tekeningen (Romeo en Juliet, een Man stierf deze ochtend, etc.) die werden genomen door dit magazine als de tekeningen van een gek en als zodanig gepubliceerd.) van een man versneden lopen halverwege door een venster loodrecht op de as van zijn lichaam. Voorbij de geringste schaduw van een twijfel zag wat ik was de eenvoudige wederopbouw in de ruimte van een man leunend uit een raam. Maar dit venster hebben verschoven met de man, besefte ik dat ik te met een afbeelding van een vrij zeldzame soort, en alles wat die ik kon bedenken maken had van moest opnemen in mijn materiaal voor poëtische bouw. Nauwelijks had ik verleend deze capaciteit dan het in feite werd opgevolgd door een hele reeks van zinnen, met alleen korte pauzes tussen hen, die me verbaasde alleen iets minder en links me met de indruk van hun wezen zo zinloos dat de controle ik had vervolgens op mij leek voor mij illusie en alles wat die ik kon bedenken was een einde aan de eindeloze ruzie razende binnen me.* (Knut Hamsum toeschrijft dit soort openbaring waarnaar ik had ondergaan als gevolg van honger, en hij kan niet verkeerd zijn. (Het feit is dat ik niet eten elke dag tijdens die periode van mijn leven). De manifestaties die hij in deze bewoordingen beschrijft zijn zeker duidelijk hetzelfde:

 

“De volgende dag ik werd wakker op een vroeg uur. Het was nog donker. Mijn ogen had al een lange tijd, toen ik de klok in het appartement boven staking vijf hoorde open. Ik wilde ga weer slapen, maar ik kon niet; Ik werd wakker en duizend gedachten waren verdringing door mijn hoofd.

 

“Plotseling een paar goede fragmenten kwam voor de geest, zeer geschikt om te worden gebruikt in een ruw ontwerp, of serienummer; allemaal van een plotselinge ik gevonden, bij toeval, mooie zinnen, zinnen zoals ik nooit had geschreven. Ik herhaalde hen bij mezelf langzaam, woord voor woord; ze waren uitstekend. En er waren nog meer komen. Ik stond op en pakte een potlood en papier die werden op een tafel achter mijn bed. Het was als hoewel sommige ader in mij, één woord gevolgd had barstte een andere, zijn juiste plaats, gevonden zelf aangepast aan de situatie, scène opgestapeld op scène, de actie ontvouwd, een retort nadat andere welde in mijn gedachten, ik was genieten van mezelf enorm. Gedachten kwam naar me zo snel en blijven stromen zo overduidelijk dat ik een hele reeks van fijne details, verloren omdat mijn potlood niet met hen houden kon, en nog ik ging zo snel als ik kon, mijn hand constant in beweging, dat ik een minuut niet verliezen. De zinnen bleef goed omhoog in mij, ik zwanger met mijn onderwerp was.”

 

Apollinaire beweerd dat de Chirico eerste schilderijen werden gedaan onder invloed van cenesthesic aandoeningen (migraine, kolieken, enz.).)

 

Volledig bezet als ik nog steeds met Freud op dat moment was, en vertrouwd als ik was met zijn methoden van onderzoek dat ik sommige lichte gelegenheid gehad om te gebruiken op sommige patiënten tijdens de oorlog, ik opgelost te verkrijgen van mezelf wat we probeerden te verkrijgen van hen, namelijk, een monoloog gesproken zo snel mogelijk zonder tussenkomst van de kant van de kritische vermogens , een monoloog daarom onbelemmerde door de geringste remming en die was, zo dicht mogelijk, verwant aan gesproken gedachte. Het leek mij, en nog steeds doet–de manier waarin de zin over de man in twee gesneden was gekomen voor mij is een indicatie van het–dat de snelheid van gedachte niet groter dan de snelheid van meningsuiting is, en dat dacht dat doet niet noodzakelijkerwijs tarten taal, noch zelfs de snel bewegende pen. Het was in deze gemoedstoestand die Philippe Soupault–aan wie had ik deze eerste conclusies vertrouwde – en ik besloot om sommige papier, met een prijzenswaardige minachting voor wat zou kunnen uit een literaire oogpunt voortvloeien zwart te maken. Het gemak van uitvoering deed de rest. Tegen het einde van de eerste dag konden we om te lezen voor onszelf sommige vijftig of zo pagina’s verkregen op deze manier, en beginnen om onze resultaten te vergelijken. Al met al, Soupault van pagina’s en de mijne bleek te zijn opvallend vergelijkbaar: de dezelfde overconstruction, de tekortkomingen van een gelijkaardige aard, maar ook op beide onze delen, de illusie van een buitengewone verve, een heleboel emotie, een grote keuze van beelden van een dergelijke kwaliteit dat we niet staat hadden voor te bereiden op één in longhand, een zeer speciale pittoreske kwaliteit en , hier en daar, een sterke komische effect. Het enige verschil tussen onze twee teksten leek mij in wezen afgeleid van onze respectieve gemoederen. Soupault being minder statisch dan de mijne, en als hij niet erg mijn biedt deze een lichte kritiek, uit het feit dat hij had maakte de fout om een paar woorden door middel van titels aan de bovenkant van bepaalde pagina’s, ik veronderstel dat in een geest van mystificatie. Aan de andere kant, moet ik geven krediet waar krediet is te wijten en zeggen dat hij voortdurend en krachtig verzette zich tegen elke poging om te retoucheren of corrigeren, echter lichtjes, elke passage van deze soort die leek mij ongelukkig. In dit was hij, om zeker te zijn, absoluut right.* (ik geloof meer en meer in de onfeilbaarheid van mijn gedachte met betrekking tot mezelf, en dit is ook eerlijk. Toch, met deze gedachte-schrijven, waar een overgeleverd aan de genade van de eerste buiten afleiding is, “ebullutions” kan optreden. Het zou onvergeeflijk zijn voor ons om te beweren anders. Per definitie is gedachte sterk, en niet in staat zelf in de fout te vangen. De schuld voor deze duidelijke tekortkomingen moet worden gelegd op suggesties die om het uit zonder komen.) Het is in feite moeilijk te waarderen vrij de verschillende elementen aanwezig zijn: een kan zelfs zo ver gaan te zeggen dat het onmogelijk is te waarderen hen in een eerste lezing. Om u die schrijven, zijn deze elementen, op het oppervlak, zo vreemd aan u als ze aan iemand anders zijn, en uiteraard u op hun hoede van hen zijn. Poëtisch spreken, vooral wat opvalt u over hen is hun extreme mate van onmiddellijke absurditeit, de kwaliteit van deze absurditeit, bij nader inzien, te geven manier om alles ontvankelijk, legitieme alles in de wereld: de openbaarmaking van een bepaald aantal van eigenschappen en feiten niet minder doelstelling, in de uiteindelijke analyse, dan de anderen.

 

Ter ere van Guillaume Apollinaire, die net was overleden en die, bij verschillende gelegenheden, leek ons hebben gevolgd een discipline van deze soort, zonder echter hebben opgeofferd aan het enige middelmatige literaire wijze, Soupault en ik gedoopt de nieuwe wijze van pure expressie die we tot onze beschikking hadden en die we wilden doorgeven aan onze vrienden , door de naam van het surrealisme. Ik denk dat het heeft geen zin vandaag in de woning een verder op dit woord en in het algemeen dat de zin wij gaf het in eerste instantie heeft gezegevierd over de Apollinarische zin. Als u wilt worden zelfs rechtvaardiger, waarschijnlijk hadden we over het woord BOVENNATUURLIJKE van Gérard de Nerval werkzaamheden in loondienst in zijn toewijding aan de Filles de feu.* (en ook door Thomas Carlyle in Sartor Resartus ([boek III] hoofdstukVIII, “Natuurlijke bovennatuurlijke”), 1833-34.) Het verschijnt, in feite, dat Nerval om een tee de geest waarmee we een bloedverwantschap, Apollinaire hebben bezeten bezeten beweren, integendeel, niets dan de letter, nog steeds onvolmaakt, van het surrealisme, hebben laten zien dat hij machteloos om een geldige theoretische idee van het te geven. Hier zijn twee passages van Nerval die mijns inziens zeer belangrijk in dit verband.

 

Ik ga om uit te leggen aan u, mijn lieve Dumas, het verschijnsel waarvan u een tijdje geleden heb gesproken. Er zijn, zoals u weet, bepaalde vertellers die kunnen niet uitvinden zonder te identificeren met de tekens hun verbeelding van heeft gedroomd. U kan zich herinneren hoe overtuigend onze oude vriend Nodier gebruikt om te vertellen hoe het zijn ongeluk had geweest tijdens de revolutie te zijn gestorven onder de guillotine; een werd zo volledig overtuigd van wat hij zei dat een begon om benieuwd te zijn hoe wist hij dat zijn hoofd gelijmd terug op.

 

… En aangezien u onbescheiden genoeg om te citeren, een van de sonnetten uit dit SUPERNATURALISTIC droom-staat, geweest zoals de Duitsers het zou noemen, zul je om ze alle te horen. U vindt ze aan het einde van het volume. Ze zijn nauwelijks meer obscure dan Hegels metafysica of Swedenborg’s MEMORABILIA, en zou hun charme verliezen als ze werden toegelicht, alsof dergelijke mogelijk is; op zijn minst toegeven dat de waarde van de expressie… ** (Zie ook L’Idéoréalisme door Saint-Pol-Roux.)

 

Degenen die ons recht om de term surrealisme in het bijzonder gevoel dat we het begrijpen worden uiterst oneerlijk, want er is geen twijfel dat dit woord kan betwisten hadden geen valuta voordat we langs kwamen. Daarom ben ik het eens en voor altijd definiëren:

 

Surrealisme, n. Psychic automatisme in haar zuivere toestand, waaraan een wordt voorgesteld te spreken–verbaal, door middel van het geschreven woord, of op enige andere wijze–de werkelijke werking van gedachte. Ingegeven door de gedachte, in het ontbreken van elke controle door reden, vrijgesteld van esthetische of morele vragen.

 

ENCYCLOPEDIE. Filosofie. Surrealisme is gebaseerd op het geloof in de superieure realiteit van bepaalde vormen van eerder verwaarloosde verenigingen, in de almacht van droom, in de belangeloze spel van gedachte. Het heeft de neiging te gronde eens en voor altijd alle andere psychische mechanismen en te vervangen door zelf voor hen in het oplossen van alle de belangrijkste problemen van het leven. De volgende daden van ABSOLUTE surrealisme hebben uitgevoerd: heren Aragon, Baron, Boiffard, Breton, Carrive, Crevel, Delteil, Desnos, Eluard, Gérard, Limbour, Malkine, Morise, Naville, Noll, Péret, Picon, Soupault, Vitrac.

 

Ze lijken te zijn, tot op heden, de enigen, en er zou geen dubbelzinnigheid bestaat over het ware het niet voor het geval van Isidore Ducasse, over wie ik het gebrek aan informatie. En, natuurlijk, als een is om hen te oordelen alleen oppervlakkig door hun resultaten, een flink aantal dichters kon doorgaan voor surrealisten, beginnend met Dante en, in zijn fijnere momenten, Shakespeare. In de loop van de verschillende pogingen die ik heb gemaakt om te verminderen, door schending van vertrouwen, zogenaamde genie, heb ik vond niets die in de uiteindelijke analyse kan worden toegeschreven aan een andere methode dan die.

 

Youngs nachten zijn surrealistische van het ene eind naar het andere; Helaas is het een priester die spreekt, een slechte priester geen twijfel, maar een priester toch.

 

Snelle Surrealist is in boosheid,

 

Sade is Surrealist in sadisme.

 

Chateaubriand is Surrealist in exotisme.

 

Surrealistische is constante in de politiek.

 

Hugo is Surrealist wanneer hij is niet dom.

 

Desbordes-Valmore is Surrealist verliefd.

 

Bertrand is Surrealist in het verleden.

 

Surrealistische is Rabbe in de dood.

 

Poe is Surrealist in avontuur.

 

Baudelaire is Surrealist in moraal.

 

Rimbaud is Surrealist in de manier waarop die hij leefde, en elders.

 

Mallarmé is Surrealist wanneer hij is toevertrouwen.

 

Jarry is Surrealist in absint.

 

Nouveau is Surrealist in de kus.

 

Saint-Pol-Roux is Surrealist in zijn gebruik van symbolen.

 

Fargue is Surrealist in de atmosfeer.

 

Vaché is Surrealist in mij.

 

Reverdy is Surrealist thuis.

 

Saint-Jean-Saint-Jean-Perse is Surrealist op een afstand.

 

Roussel is Surrealist als een verteller.

 

Enz.

 

Ik zou willen onderstrepen: ze zijn niet altijd surrealisten, in dat ik in elk van hen een bepaald aantal vooropgezette ideeën waarnaar–zeer naïef onderscheiden! –ze houden. Ze vasthouden aan hen omdat zij niet gehoord hadden de surrealistische stem, degene die blijft om te prediken aan de vooravond van de dood en boven de stormen, omdat zij niet wilden dienen gewoon om te orkestreren de prachtige score. Ze waren instrumenten ook vol trots, en dit is de reden waarom ze niet altijd een harmonieuze sound.* hebben (ik kan hetzelfde zeggen van een aantal filosofen en schilders, waaronder de laatste, Uccello, van schilders uit het verleden, en, in de moderne era, Seurat, Gustave Moreau, Matisse (in “La Musique,” bijvoorbeeld), Derain, Picasso, (veruit de meest zuivere) Braque, Duchamp, Picabia, Chirico (zo bewonderenswaardig voor zo lang), Klee, Man Ray, Max Ernst, en een zo dicht bij ons, André Masson.)

 

Maar wij, die hebben geen moeite om te filteren, die in onze werken onszelf hebben geleverd in eenvoudige recipiënten van zoveel echoes, bescheiden opname instrumenten die niet zijn gebiologeerd door de tekeningen we kómen, misschien serveren wij een nog nobeler oorzaak. Dus we maken met integriteit de “talent” die is uitgeleend aan ons. Je kan ook spreken van het talent van deze platina heerser, deze spiegel, deze deur, en de hemel, als je wilt.

 

We hebben niet enig talent; Philippe Soupault vragen:

 

“Anatomische producten van vervaardiging en met een laag inkomen woningen zal vernietigen de hoogste steden.”

 

Roger Vitrac vragen:

 

“Niet eerder had ik genoemd weer de marmer-admiraal dan hij zijn hiel als een paard die bij de aanblik van het noorden opsteekt ingeschakeld sterren en liet me, in het vlak van zijn twee-puntige hield hoed, een regio waar ik moest mijn leven doorbrengen.”

 

Paul Eluard vragen:

 

“Dit is een oft-verteld verhaal dat ik vertellen, een beroemd gedicht dat ik herlezen: ben ik leunend tegen een muur, met mijn groene oren en mijn lippen verbrand aan een krokant.”

 

Max Morise vragen:

 

“De beer van de grotten en zijn vriend de roerdomp, de Koninginnehapje en zijn valet de wind, de Lord Cancellor met zijn Lady, de scarecrow voor mussen en zijn medeplichtige de Mus, de reageerbuis en zijn dochter de naald, dit roofdier en zijn broer het carnaval, de veegmachine en zijn monocle, de Mississippi en zijn hondje, het koraal en haar kruik van melk het wonder en de goede God, net zo goed gaan en verdwijnen uit de oppervlakte van de zee. ‘

 

Joseph Delteil vragen:

 

“Ach Ik geloof in de deugd van vogels. En een veer is allen die het neemt om me lachen sterven.”

 

Louis Aragon vragen:

 

“Tijdens een korte pauze in de partij, als de spelers rond een vlammende punch, kom verzamelen waren ik gevraagd een boom als het nog steeds had zijn rood lint.”

 

En vraag me, die niet in staat om mezelf te houden van het schrijven van de serpentijn was, afleidend lijnen van dit voorwoord.

 

Vraag Robert Desnos, hij die, meer dan ieder van ons, misschien heeft zich het dichtst bij de surrealistische waarheid, hij die, in zijn nog steeds niet-gepubliceerde werken * (NOUVELLES HÉBRIDES, DÉSORDRE FORMEL, DEUIL POUR DEUIL.) en in de loop van de vele experimenten geweest hij partij is, is volledig gerechtvaardigd de hoop ik plaatste in surrealisme en leidt me te geloven dat een veel meer zal nog komen. Desnos spreekt Surrealist op wil. Zijn buitengewone flexibiliteit in mondeling na zijn denken is de moeite waard als veel voor ons als een willekeurig aantal prachtige toespraken die verloren, Desnos hebben betere dingen te doen dan record hen. Hij zichzelf als een open boek leest, en doet niets om te behouden de pagina’s, die weg in de winderige nasleep van zijn leven vliegen.

 

ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö

 

GEHEIMEN VAN DE MAGISCHE

 

SURREALISTISCHE KUNST

 

Schriftelijke surrealistische samenstelling

 

of

 

eerste en laatste ontwerp

 

Nadat u hebben zelf geregeld in een plaats zo gunstig mogelijk voor de concentratie van je geest zich, schrijfgerei hebben gebracht aan u. Zet jezelf in als passieve, of ontvankelijk, kunt een state of mind als u. Vergeet je genie, je talenten en de talenten van iedereen. Jezelf blijven herinneren dat literatuur is een van de droevigste wegen die leidt tot alles. Schrijf snel, zonder elk vooraf opgevatte onderwerp, snel genoeg zodat u niet herinneren zal wat je schrijven en worden verleid om te herlezen wat u hebt geschreven. De eerste zin zal komen spontaan, zo dwingend is de waarheid die met elke passeren tweede er is een zin onbekend aan ons bewustzijn die alleen schreeuwt om te worden gehoord. Het is een beetje van een probleem te vormen een mening over de volgende zin; ongetwijfeld neemt het deel aan zowel van onze bewuste activiteit en anderzijds, als men vindt dat het feit van de eerste gelet geschreven met zich een minimum van perceptie meebrengt. Dit moet worden van geen belang zijn voor u, echter; voor een groot deel is dit wat de meeste interessante en intrigerende over het surrealistische spel. Het feit blijft dat de interpunctie ongetwijfeld de absolute continuïteit van de stroom waarmee we betrokken, zijn hoewel het lijkt noodzakelijk als de rangschikking van knopen in een trillende koord weerstaat. Ga op zo lang als je wilt. Premieaffaires te ontvangen uw vertrouwen in de onuitputtelijke aard van het geruis. Als stilte dreigt te vestigen in als u ooit gebeuren moet op een vergissen–een fout, misschien als gevolg van slordigheid–afbreken zonder aarzelen met een overdreven duidelijke lijn. Na een woord de oorsprong van die verdacht voor u lijkt, plaats een willekeurige letter dan ook, de letter “l” bijvoorbeeld, altijd de letter “l”, en de willekeurige terug brengen doordat deze de eerste brief van het volgende woord.

 

Hoe niet te vervelen langer wanneer met anderen

 

Dit is erg moeilijk. Wees niet thuis voor iedereen, en af en toe, wanneer niemand heeft gedwongen zijn weg in, u te onderbreken in het midden van uw surrealistische activiteit, en u, overschrijding van je armen, zeggen: “het maakt niet uit, er zijn ongetwijfeld betere dingen te doen of niet doen. Belang in het leven is onverdedigbaar eenvoud, what’s going on in mij, is nog steeds vervelend mij!”of een andere weerzinwekkende banaliteit.

 

Te maken van de toespraken

 

Vlak voor de verkiezingen, in het eerste land dat het de moeite waard om verder te gaan in dit soort openbare meningsuiting, acht hebben zelf zetten op de stemming. Ieder van ons heeft in zichzelf het potentieel van een redenaar: veelkleurige loin doeken, glas snuisterijen van woorden. Via surrealisme zal hij overrompelen wanhoop in de armoede. Één nacht, op een podium, zal, hij door hemzelf, snijden van de eeuwige de hemel, dat Peau de l’ours. Hij zal dus veel beloven dat geen beloften die hij houdt een bron van verwondering en ontzetting zal zijn. In antwoord op de eisen van een heel volk zal hij een gedeeltelijke en belachelijk stemming. Hij zal de bitterste vijanden van een geheime wens die-omhoog de landen blazen zal deelnemen. En daarin zal hij slagen gewoon doordat zelf moet worden verplaatst door de enorme woord dat oplost in jammer en draait in haat. Niet in staat van falen, zal hij spelen op de fluwelen van alle mislukkingen. Hij echt zal worden gekozen, en vrouwen zal hem liefhebben met een all-verbruikende passie.

 

Om te schrijven van valse romans

 

Wie u wellicht, als de geest beweegt u gebrand een paar laurierblaadjes en, zonder te willen hebben de neiging dit magere vuur, zult u beginnen te schrijven van een roman. Surrealisme zal u toelaten om: alles wat je hoeft te doen is ingesteld de naald gemarkeerd “eerlijk” op “actie”, en de rest zal volgen natuurlijk. Hier zijn sommige tekens nogal verschillend in uiterlijk; hun namen in uw handschrift zijn een kwestie van hoofdletters, en zij zal zich gedragen met hetzelfde gemak met betrekking tot actieve werkwoorden zoals het onpersoonlijke voornaamwoord ‘het’ met betrekking tot woorden zoals “regent,” “is,” “moet”, enz. Zij zal opdracht hen, zo te zeggen, en waar observatie, reflectie, en de faculteit generalisatie blijken te zijn van geen hulp aan u, u kunt erop rekenen dat zij zal u met duizend bedoelingen die u nooit had crediteren. Dus begiftigd met een klein aantal fysieke en morele kenmerken, zal deze wezens die in werkelijkheid je zo weinig ben daarna niet één jota van een bepaalde gedragslijn waarover u geen betrekking op jezelf een verder hebben moet afwijken. Uit dit zal leiden tot een plot min of meer slim in uiterlijk, rechtvaardigen puntsgewijs dit bewegende of troost ontknoping waarover u niet kon zorg minder. Uw valse Roman zal simuleren een prachtige mate een echte roman; u rijk zal zijn, en iedereen zal het eens dat “je echt hebt een veel lef,” want het is ook in deze regio dat dit iets gelegen is.

 

Natuurlijk, door een soortgelijke methode, en mits u wat u bekijkt negeren, kunt u met succes wijdt jezelf aan valse literaire kritiek.

 

Hoe te vangen van het oog van een vrouw

 

Passeer in de straat

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tegen de dood

 

Surrealisme zal u inluiden in de dood, dat een geheim genootschap is. Het zal uw hand, begraven daarin de diepgaande handschoen M waarmee het woord geheugen begint. Vergeet niet om passende regelingen voor uw laatste wil en testament: persoonlijk, ik vraag dat ik naar het kerkhof in een busje moving worden genomen. Mijn vrienden kunnen vernietigen elke laatste exemplaar van de gedrukte tekst van de toespraak over de Modicum van realiteit.

 

“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

 

Taal heeft gekregen aan de mens zodat hij surrealistische gebruik van kan maken. In de mate dat hij verplicht is te maken zelf begrepen, hij beheert min of meer om zichzelf te uiten, en daarmee te voldoen aan bepaalde functies geruimd uit de meest vulgair. Lezen van een brief, huidige voorzag geen echt probleem voor hem, mits daarbij hij niet zichzelf een doel boven het gemiddelde stelt, dat wil zeggen, hij grenzen zichzelf om te voeren op een gesprek met iemand (voor het plezier van het gesprek). Hij is niet bezorgd over de woorden die zullen komen, noch over de zin die zullen volgen na de zin die hij is gewoon de voltooiing. Op een zeer eenvoudige vraag, zal hij kunnen maken van een bliksem-achtige antwoord. Bij het ontbreken van kleine tics verworven via contact met anderen, kan hij zonder enige ado bieden een advies over een beperkt aantal onderwerpen; daarvoor hoeft hij niet om te “tellen tot tien” alvorens te spreken of te formuleren om het even wat wat vooruit van de tijd. Die geslaagd om hem te overtuigen dat deze faculteit van het eerste ontwerp alleen hem een slechte dienst bewijzen doen zal wanneer hij zijn gedachten maakt meer delicate relaties aan te gaan? Er is geen onderwerp waarover hij weigeren moet te praten, te schrijven over veel. Alle die voortvloeit uit het luisteren naar zichzelf, uit het lezen van wat men heeft geschreven, is de opschorting van het occulte, dat bewonderenswaardig help. Ik heb geen haast om te begrijpen zelf (basta! Ik zal altijd begrijpen mezelf). Als zulke en zulke een zin van mij blijkt te zijn enigszins teleurstellend, tenminste tijdelijk, leg ik mijn vertrouwen in de volgende zin om te verlossen van zijn zonden; Ik onthouden zorgvuldig het polijsten of voor opnieuw starten. Het enige dat zou kunnen fataal zijn voor mij blijken zou het minste verlies van impuls. Woorden, woordgroepen die elkaar volgen, manifesteren onderling de grootste solidariteit. Het is niet aan mij om de gunst van één groep boven de andere. Het is aan een wonderbaarlijke equivalent ingrijpen–en grijpen dat het doet.

 

Niet alleen doet deze onbeperkte taal, die ik probeer te maken voor altijd geldig, dat lijkt mij om aan te passen zich aan alle van de levensomstandigheden, niet alleen doet deze taal niet beroven me van mijn middelen, integendeel leent het me een buitengewone scherpzinnigheid, en wel in een gebied waar ik het minst verwacht. Ik zal zelfs zover gaan te handhaven dat hij mij draagt en, inderdaad, ik heb gebruik surreally woorden waarvan de betekenis ik ben vergeten. Ik kon vervolgens om te verifiëren dat de manier waarop ik hen had gebruikt correspondeerde perfect met hun definitie. Dit zou verlaten om te geloven dat wij niet “leren,” dat is alles wat we ooit doen “opnieuw leren.” Er zijn gelukkige omwentelingen van toespraak die ik heb mezelf met dus vertrouwd gemaakt. En ik spreek niet over de poëtische bewustzijn van objecten die ik heb kunnen verwerven alleen na een spirituele contact met hen herhaalde duizend keer.

 

De vormen van surrealistische taal passen zich best aan de dialoog. Twee gedachten nemen hier, het tegen elkaar; terwijl een wordt afgeleverd, is de andere bezig met het; maar hoe is het bezig met het? Om aan te nemen dat het neemt het binnen zelf zou neer op het toegeven dat er een tijd waarin het is mogelijk om te leven volledig van die andere gedachte, die uiterst onwaarschijnlijk is. En, in feite, de aandacht die het betaalt is volledig buitenkant; het heeft enige tijd genoeg te goedkeuren of verwerpen–in het algemeen verwerpen–met alle de overweging van waarin de mens in staat is. Deze modus van taal, staat bovendien niet de kern van de zaak te worden loodrecht. Mijn aandacht, ten prooi vallen aan een smeekbede die het niet in alle fatsoen afwijzen, behandelt het tegengestelde denken als een vijand; in gewone gesprek, het “neemt het” bijna altijd op de woorden, de cijfers van meningsuiting, er werken; het brengt me in een positie om te zetten in goede voordeel in mijn antwoord door hen verstoren. Dit is trouw aan zulk een graad dat in bepaalde pathologische staten van geest, waar de zintuiglijke aandoeningen de volledige aandacht van de patiënt bezetten, hij zichzelf, beperkt terwijl verder om te antwoorden op de vragen, tot inbeslagneming van het laatste woord gesproken in zijn aanwezigheid of het laatste gedeelte van de surrealistische zin die sommige trace waarvan hij in zijn geest vindt.

 

  1. “hoe oud ben je?” A. “You.” (Echolalie.)

 

  1. “Wat is uw naam?” A. “Vijfenveertig huizen.” (Ganser syndroom, of naast-the-point antwoorden.)

 

Er is geen gesprek waarin sommige spoor van deze aandoening niet treedt. De poging om zijn sociale die dicteert het en de aanzienlijke praktijk die er op het zijn de enige dingen waarmee wij kunnen tijdelijk verbergen. Het is ook de grote zwakte van het boek dat er in voortdurend conflict met haar best, dat wil de meest veeleisende, lezers zeggen. In de zeer korte dialoog die ik boven tussen de arts en de gek bedacht, was het in feite de gek die kreeg de betere van de uitwisseling. Want door zijn antwoorden, obtrudes hij op de aandacht van de arts behandeling hem– en omdat hij is niet degene die de vragen. Betekent dit dat zijn denken op dit punt sterker is? Misschien. Hij is gratis niet te zorg meer over zijn leeftijd of naam.

 

Poëtische Surrealisme, die het onderwerp van deze studie is, heeft haar inspanningen tot op dit punt gericht op de dialoog hervatten in haar absolute waarheid, door het vrijmaken van beide gesprekspartners van alle verplichtingen en beleefdheid. Elk van hen gewoon zijn monoloog nastreeft zonder te proberen om een speciale dialectische genoegen ontlenen en zonder te proberen op te leggen om het even wat dan ook op zijn buurman. De opmerkingen uitgewisseld zijn niet, zoals in het algemeen het geval is, bedoeld om sommige proefschrift, echter onbelangrijk kan zijn; ze zijn zo ontevreden mogelijk. Wat betreft het antwoord dat ze uitlokken, is het, in principe, totaal onverschillig zijn voor de persoonlijke trots van de persoon die spreekt. De woorden, de beelden zijn alleen zo veel springplanken voor de geest van de luisteraar. In Les Champs magnétiques, het eerste puur surrealistische werk, is dit de manier waarin de pagina’s gegroepeerd onder de titel Barrières moeten zodanig worden opgezet van–pagina’s waarin Soupault en ik onszelf als onpartijdige gesprekspartners tonen.

 

Surrealisme staat niet toe dat degenen die zich aan het verzaken het wijden wanneer ze willen. Er is alle reden om te geloven dat het handelt over de geest zeer veel als drugs doen; als drugs, het creëert een bepaalde state of noodzaak en man kan duwen aan vreselijke opstanden. Het is ook, zo u wilt, een kunstmatige paradijs, en de smaak daarvoor heeft is afgeleid van Baudelaire van kritiek om dezelfde reden als de anderen. Dus de analyse van de mysterieuze effecten en bijzondere geneugten die het kan produceren–in veel opzichten surrealisme treedt op als een nieuwe vice die niet noodzakelijkerwijs lijkt te worden beperkt tot de gelukkig weinig; het heeft de mogelijkheid om te voldoen aan allerlei smaken zoals hasjiesj,–een dergelijke analyse moet worden opgenomen in de huidige studie.

 

 

  1. het is juist van surrealistische beelden omdat zij van opium beelden dat mens niet hen roepen; eerder komen ze”tot hem spontaan, despotisch. Hij kan niet jagen ze weg; want de wil nu machteloos is en niet langer de faculteiten te regelt.” * (Baudelaire.) Het valt nog te bezien of afbeeldingen hebben ooit geweest “opgeroepen.” Als een accepteert, as I do en Reverdy de definitie het niet mogelijk lijkt om samen, vrijwillig, wat hij noemt “twee verre realiteit.” De juxtapositie is gemaakt of niet gemaakt, en dat is de lange en de korte ervan. Persoonlijk, ik absoluut weigeren te geloven dat in Reverdy van werk, beelden zoals

 

In de beek is er een lied dat stroomt

 

of:

 

Dag ontvouwen als een wit tafellaken

 

of:

 

De wereld gaat terug in een zak

 

onthullen de geringste mate van voorbedachte rade. Naar mijn mening is het onjuist te beweren dat “de geest heeft begrepen de relatie” van twee realiteit in aanwezigheid van elkaar. Allereerst heeft het niets bewust gegrepen. Het is, als het ware uit de toevallige nevenschikking van de twee termen die een bepaald licht is ontstaan, het licht van het beeld, waarnaar we oneindig gevoelig zijn. De waarde van de afbeelding is afhankelijk van de schoonheid van de vonk verkregen; het is dus een functie van het verschil in mogelijkheden tussen de twee dirigenten. Wanneer het verschil slechts licht, zoals in een vergelijking bestaat, * (vergelijk de afbeelding in het werk van Jules Renard.) de vonk ontbreekt. Nu, het is niet binnen de mankracht, zover ik vertellen kan, om uit te voeren van de juxtapositie van twee realiteit zo ver uit elkaar. Het beginsel van de vereniging van ideeën, ingaat zoals we bedenken, tegen het. Of anders zouden we moeten terugkeren naar een elliptische kunst, die Reverdy zo veel als ik betreurt. Daarom zijn wij verplicht toe dat de twee termen van het beeld niet blijkt één van de andere door de geest met het specifieke doel zijn van de productie van de vonk, dat ze de gelijktijdige producten van de activiteit die ik bel Surrealist, reden de rol wordt beperkt tot nota van nemen, en waarderen, de lichtgevende fenomeen.

 

En net als de lengte van de vonk toeneemt in de mate dat deze zich in ijle gassen voordoet, de surrealistische sfeer gecreëerd door automatisch schrijven, die ik zetten binnen het bereik van iedereen willen heb, is vooral dat bevorderlijk is voor de productie van de meest mooie beelden. Men kan zelfs zover gaan te zeggen dat in deze duizelingwekkende race de beelden als de enige wegwijzers van de geest verschijnen. Door langzame graden wordt de geest ervan overtuigd van de Opperste realiteit van deze beelden. Op het eerste beperken zich tot het indienen van aan hen, beseft het al snel dat ze haar reden vleien, en haar kennis dienovereenkomstig te verhogen. De geest wordt zich bewust van de onbegrensde uitgestrekte waarin haar verlangens zijn geopenbaard, waar de voors en tegens constant verbruikt worden, waar de duisternis het niet verraden. Het gaat vooruit, ten laste van deze beelden die waterruimte, die nauwelijks het enige tijd om te blazen op het vuur in de vingers verlaten. Dit is de mooiste nacht van alle, de bliksem-gevuld nacht: dag, in vergelijking met het, is nacht.

 

De talloze soorten surrealistische beelden zou vereisen een classificatie die ik niet van plan te maken vandaag. Om te groeperen volgens hun specifieke gezindheid zou leiden mij ver weg; wat ik eigenlijk wil noemen, is hun gemeenschappelijke deugd. Voor mij, ik moet bekennen, hun grootste deugd, is enerzijds dat is willekeurig om de hoogste graad, degene die de langste duurt om te vertalen in praktische taal, omdat het bevat een enorme hoeveelheid van de schijnbare tegenstrijdigheid of omdat een van de voorwaarden vreemd verborgen is; of omdat, presenteren zich als iets sensationeel, dat het lijkt te eindigen zwak (omdat het wordt plotseling de hoek van haar kompas gesloten), of omdat het is afgeleid van zelf een belachelijk formele rechtvaardiging, of omdat er in een hallucinatoire soort, of omdat het geeft heel natuurlijk tot de abstract het masker van het beton, of het tegenovergestelde, of omdat het impliceert de ontkenning van enkele elementaire fysieke eigenschappen , of omdat het lokt gelach. Hier, zijn in volgorde, een paar voorbeelden hiervan:

 

De robijn van champagne. (LAUTRÉAMONT)

 

Mooi als het recht van gearresteerde ontwikkeling van de borst bij volwassenen, waarvan neiging om groei is niet in verhouding tot de hoeveelheid moleculen die hun organisme assimileert. (LAUTRÉAMONT)

 

Een kerk stond schitterende als een klok. (PHILIPPE SOUPAULT)

 

In Rrose Sélavy van slaap is er een dwerg afgegeven uit een put die komt naar haar brood eten ’s nachts. (ROBERT DESNOS)

 

Op de brug lulls de dauw met het hoofd van een Cyperse kat zelf om te slapen. (ANDRÉ BRETON)

 

Een beetje naar links, in mijn uitspansel voorspeld, ik zie– maar het is ongetwijfeld maar een mist van bloed en moord–het glimmende glas van liberty’s verstoringen. (LOUIS ARAGON)

 

In het forest gloeiend

 

De leeuwen werden vers. (ROBERT VITRAC)

 

De kleur van een vrouw kousen is niet noodzakelijkerwijs in de gelijkenis van haar ogen, waardoor een filosoof die het is zinloos om te vermelden, om te zeggen: “Koppotigen hebben meer redenen om te haten vooruitgang dan viervoeters.”

 

(MAX MORISE)

 

1e. Of we dat nu leuk vinden of niet, er is genoeg daar om te voldoen aan verschillende eisen van de geest. Al deze beelden lijken te getuigen van het feit dat de geest is rijp voor iets meer dan de goedaardige geneugten hierdoor zelf in het algemeen. Dit is de enige manier het heeft zijn eigen voordeel wat betreft de ideale hoeveelheid gebeurtenissen waarmee het entrusted.* (laten we niet vergeten dat, volgens de formule van Novalis’, “er zijn reeks van gebeurtenissen die parallel aan echte gebeurtenissen lopen. Mannen en omstandigheden over het algemeen wijzigen de ideale trein van omstandigheden, dus dat is lijkt onvolmaakt; en de gevolgen daarvan zijn ook net zo onvolmaakt. Het was dus met de Reformatie; in plaats van protestantisme got we lutheranisme.”) Deze beelden tonen het de omvang van haar gewone dissipatie en de nadelen die zij voor het biedt. In de uiteindelijke analyse is het niet zulk een slechte ding voor deze beelden te verstoren de geest, want om te verstoren de geest is om hem in de verkeerde. De zinnen die ik citeer maken voldoende voorziening voor dit. Maar de geest die hen relishes trekt daaruit de overtuiging dat het op het juiste spoor; op zijn eigen is de geest niet in staat vinden zelf schuldig van vitten; het heeft niets te vrezen, aangezien bovendien probeert te omhelzen alles.

 

2e. de geest die in surrealisme stort herbeleeft met gloeiende opwinding het beste deel van haar kindertijd. Voor dergelijke een geest is het vergelijkbaar met de zekerheid waarmee een persoon die is verdrinken eens te meer in de ruimte van minder dan een seconde, alle de onoverkomelijke momenten van zijn leven overzichten. Sommigen kunnen zeggen mij dat het parallel niet erg bemoedigend is. Maar ik ben niet van plan aan te moedigen degenen die me vertellen dat. Herinneringen uit hun kindertijd, en een paar anderen, er een gevoel van beroepopleiding, en later van hebben afgedwaald, uitgaat die ik houd aan de meest vruchtbare die bestaat. Het is misschien kindertijd die dichtst bij iemands “echte leven”; jeugd voorbij waarin de mens heeft tot zijn beschikking, afgezien van zijn laissez-passer, alleen een paar gratis tickets; jeugd waar alles toch zweert samen om te brengen over het effectieve, risico-vrije bezit van zichzelf. Dankzij Surrealisme, het lijkt erop dat kans nogmaals klopt. Het is alsof we nog steeds naar onze zaligheid, of onze perdition liepen. In de schaduw zien we opnieuw een kostbare terreur. Dank God, het is nog steeds alleen Purgatory. Met een huiveren steken wij wat de Occultisten noemen gevaarlijk gebied. In mijn kielzog doen ik opstaan monsters die zijn op de loer; ze zijn nog niet te ziek-verwijderd naar me, en ik ben niet verloren, omdat ik vrees hen. Hier zijn “de olifanten met de hoofden van vrouwen en de vliegende lions” waarmee Soupault en me beven in onze laarzen aan, hier is de “oplosbare vis”, die nog steeds mij enigszins beangstigt. OPLOSBARE POISSON, ben ik niet de oplosbare vis, ik was geboren onder het teken van vissen, en man is oplosbaar in zijn denken! De flora en fauna van het surrealisme zijn niet-ontvankelijk.

 

3e. Ik geloof niet in de oprichting van een conventionele surrealistische patroon elk moment in de nabije toekomst. De kenmerken die gemeenschappelijk zijn aan alle teksten van deze aard, met inbegrip van die ik net heb aangehaald en vele anderen die alleen zou kunnen ons een logische analyse en een zorgvuldige grammaticale analyse bieden, doen geen beletsel voor een bepaalde evolutie van surrealistische proza in de tijd. Komend op de hielen van een groot aantal essays die ik in deze ader in de afgelopen vijf jaar geschreven heb, meest waarvan ik ben toegeeflijk genoeg om na te denken zijn uiterst ontregelde, de korte anekdotes die het saldo van dit volume bieden me een in het oog springende bewijs van wat ik zeg. Ik beoordeel niet hen te zijn, meer waardeloos, omdat die, in het uitbeelden van de voordelen die de surrealistische bijdrage dreigt te maken van zijn bewustzijn voor de lezer.

 

Surrealistische methoden zou bovendien vraag te worden

 

gehoord. Alles is geldig als het gaat om het verkrijgen van de gewenste gegroeide van bepaalde verenigingen. De stukjes papier die Picasso en Braque in hun werk invoegt hebben dezelfde waarde als de invoering van een gemeenplaats in een literaire analyse van de meest stringente sorteren. Is het zelfs toegestaan om te recht gedicht wat we krijgen van de meest willekeurige assemblage mogelijk (Let op, als je wil, de syntaxis) van koppen en restjes van koppen gesneden uit de kranten:

 

GEDICHT

 

Een uitbarsting van de lach

 

voor sapphire in het eiland van Ceylon

 

De mooiste rietjes

 

HEBBEN EEN VERVAAGDE KLEUR

 

ONDER DE SLUIZEN

 

op een afgelegen hoeve

 

VAN DAG TOT DAG

 

het aangename

 

groeit erger

 

koffie

 

preekt voor haar saint

 

DE DAGELIJKSE ARTISAN VAN UW SCHOONHEID

 

MEVROUW,

 

een paar

 

silk kousen

 

is niet

 

Een sprong in de ruimte

 

EEN HERT

 

Hou vooral

 

Alles kon zo goed worden uitgewerkt

 

PARIJS IS EEN GROTE PLAATS

 

Kijk uit voor

 

het vuur dat betrekking heeft op

 

HET GEBED

 

van mooi weer

 

Weet dat

 

De ultraviolette stralen

 

hun taak hebt

 

kort en zoet

 

HET EERSTE WITBOEK

 

VAN KANS

 

Rood zal worden

 

De dolende zanger

 

WAAR IS HIJ?

 

in het geheugen

 

in zijn huis

 

OP DE VRIJERS BAL

 

Ja

 

Als ik dans

 

Wat mensen deed, wat zij gonna do

 

 

 

En wij kunnen bieden nog veel meer voorbeelden. Het theater, filosofie, wetenschap, kritiek zou alle slagen in het vinden van hun lagers er. Ik meteen aan toevoegen dat toekomstige surrealistische technieken niet me interesseren.

 

 

 

Veel ernstiger, in mijn advies * (wat ik kan worden toegestaan te maken over verantwoordelijkheid van bedrijven in het algemeen en de medisch-juridische overwegingen die iemands mate van verantwoordelijkheid–volledige verantwoordelijkheid, onverantwoordelijkheid bepalen, reserveringen beperkte verantwoordelijkheid (sic)–hoe moeilijk het kan zijn voor mij om te accepteren van het beginsel van elke vorm van verantwoordelijkheid, ik zou graag willen weten hoe de eerste strafbare overtredingen , het surrealistische karakter daarvan zullen duidelijk, zal worden beoordeeld. Zal de verdachte wordt vrijgesproken of hij alleen krijgt het voordeel van de twijfel wegens verzachtende omstandigheden? Het is een schande dat de schending van de wetten van de pers vandaag nauwelijks wordt onderdrukt, want indien het waren niet zou zien we binnenkort een proefversie van dit soort: de verdachte heeft gepubliceerd een boek dat een schande om de goede zeden is. Verschillende van zijn “meest gerespecteerde en eervolle” medeburgers hebben een klacht tegen hem, en hij is ook beschuldigd van laster en smaad. Er zijn ook allerlei andere beschuldigingen tegen hem, zoals beledigen en laster van het leger, aanzetten tot moord, verkrachting, enz. De verdachte, bovendien, afval geen tijd in te stemmen met de aanklagers in “stigmatiseren” de meeste van de ideeën. Zijn enige verdediging beweert dat hij beschouwt niet zelf de auteur van zijn boek, zei boek wordt niet meer en niet minder dan een surrealistische verzinsel die zich verzet tegen elke kwestie van verdienste of het ontbreken van verdienste van de kant van de persoon die ondertekent; verder, dat alles wat hij heeft gedaan is exemplaar een document zonder dat hierover geen advies is uitgebracht, en dat hij ten minste zo vreemd aan de beschuldigde tekst zoals de voorzittende rechter zelf.

 

 

 

Wat geldt voor de publicatie van een boek zal ook gelden voor een hele reeks van andere besluiten zodra surrealistische methoden beginnen te genieten van wijdverbreide gunst. Wanneer dat gebeurt, een nieuwe moraal moet worden vervangen door de heersende moraal, de bron van al onze proeven en beproevingen.) –Ik hebben laten doorschemeren dat het vaak genoeg–zijn de toepassingen van het surrealisme voor actie. Om zeker te zijn, geloof ik niet in de profetische aard van het surrealistische woord. “Het is het orakel, de dingen die ik zeggen.” * (Rimbaud.) Ja, zo veel als ik graag, maar hoe zit het met de oracle zelf? ** (nog steeds, nog steeds… We moeten absoluut krijgen naar de bodem van dit. Vandaag, juni 8, 1924, ongeveer een uur, de stem fluisterde mij: “Béthune, Béthune.” Wat betekende het? Ik heb nooit aan Béthune, en hebben alleen de vaag idee over waar het is gelegen op de kaart van Frankrijk. Béthune roept niets voor mij, zelfs niet een scène uit de drie musketiers. Ik moet nog voor Béthune, waar misschien was er iets in afwachting van mij; dat zou zijn geweest te simpel, echt. Iemand vertelde me dat ze had gelezen in een boek door Chesterton over een detective die, om te vinden iemand hij in een bepaalde stad zoekt, gewoon ontvet van dak naar de kelder van de huizen die van buitenaf, leek een of andere manier abnormale aan hem, ware het alleen in sommige lichte detail. Dit systeem is zo goed als elke andere.

 

 

 

Ook, in 1919, Soupault ging in een willekeurig aantal onmogelijk gebouwen om te vragen de conciërge of Philippe Soupault in feite er hebben geleefd. Hij zou niet zijn geweest verrast, vermoed ik, door een bevestigend antwoord. Hij zou zijn gegaan en op zijn deur klopte.) Mannen vroomheid doet me niet gek. De surrealistische stem die Cumae, Dodona en Delphi schudde is niets meer dan de stem die dicteert mijn minder opvliegend toespraken voor mij. Mijn tijd moet niet zijn tijd, waarom moet deze stem helpen me het kinderachtig probleem van mijn lot? Ik doen alsof, helaas, om op te treden in een wereld waar, om rekening te houden haar suggesties, ik verplicht zijn toevlucht nemen tot twee soorten tolken, een zijn zou te vertalen zijn arresten voor mij, anderzijds, onmogelijk te vinden, te verstrekken mijn medemensen welke zin die ik van hen maken kon. Deze wereld, waarin ik doorstaan wat ik doorstaan (ga niet zie), deze moderne wereld, ik bedoel, wat de duivel wil je me om te doen met het? Misschien de surrealistische stem zal worden doorsneden, ik heb opgegeven proberen te houden van degenen die zijn verdwenen. Ik niet langer treedt, maar kort, de prachtig gedetailleerde beschrijving van mijn jaar en mijn dagen. Ik zal als Nijinski die vorig jaar werd meegenomen naar het Russische ballet en wist niet dat wat spektakel was hij zag. Ik zal alleen, zeer alleen in mijzelf, onverschillig zijn voor de hele wereld balletten. Wat ik heb gedaan, wat ik hebben nagelaten, ik geef het aan u.

 

En sindsdien heb ik een groot verlangen om te laten zien van verdraagzaamheid aan wetenschappelijke mijmeren, echter onbetamelijk, in de uiteindelijke analyse, vanuit elk oogpunt. Radio’s? Boete. Syfilis? Als je wilt. Fotografie? Ik zie geen reden waarom niet. De bioscoop? Drie keer hoera voor verduisterde kamers. Oorlog? Gaf ons een goed lachen. De telefoon? Hallo. Jeugd? Charmante witte haren. Proberen te maken me zeggen dank u: “Thank you.” Dank u. Als de gewone man een hoge dunk van dingen die goed spreken behoren tot het rijk van het laboratorium heeft, is het omdat dergelijk onderzoek heeft geleid tot de vervaardiging van een machine of de ontdekking van sommige serum dat de man in de straat beschouwt als hem rechtstreeks beïnvloeden. Hij is ervan overtuigd dat ze hebben geprobeerd om zijn lot te verbeteren. Ik ben niet helemaal zeker in welke mate geleerden zijn ingegeven door humanitaire doelstellingen, maar het lijkt mij niet dat deze factor een zeer duidelijke mate van goedheid vormt. Ik schaar mij, natuurlijk, waar geleerden en niet aan de vulgarizers en de popularizers van alle soorten die octrooieren. Ik geloof in dit rijk als in elke andere, in de pure surrealistische vreugde van de man die, gewaarschuwd dat alle anderen vóór hem hebben gefaald, weigert toegeven nederlaag, vertrekt vanaf welk punt hij kiest, langs elk ander pad opslaan een redelijke, en waar komt hij kan. Zulke en zulke een afbeelding, door die hij acht het opportuun om aan te geven zijn vooruitgang en die kan leiden tot, misschien, in zijn ontvangende openbare Acclaim Entertainment, is voor mij, ik moet bekennen, een kwestie van complete onverschilligheid. Noch is het materiaal waarmee hij perforce zelf belasten moet; zijn glazen buizen of mijn metalen veren… Wat zijn methode ben ik bereid om het zo veel krediet als ik de mijne. Ik heb de uitvinder van de cutane plantaire reflex op het werk; hij gemanipuleerd zijn onderwerpen zonder uitstel, het was veel meer dan een “onderzoek” hij was dienst; het was duidelijk dat hij geen set-plan volgde. Hier en daar formuleerde hij een opmerking, zijdelings, zonder echter instelling naar beneden zijn naald, terwijl zijn hamer was nooit nog. De nutteloze taak om patiënten te genezen liet hij aan anderen. Hij was volledig verbruikt door en gewijd aan die heilige koorts.

 

Surrealisme, bevestigt zoals ik zwanger, onze volledige nonconformism duidelijk genoeg zodat er geen sprake van het vertalen, bij het proces van de echte wereld, als bewijs voor de verdediging kan zijn. Het zou daarentegen alleen dienen om te rechtvaardigen de volledige staat van afleiding die we hopen te bereiken hier onder. Kants Verstrooidheid met betrekking tot vrouwen, Pasteur verstrooidheid over “druiven,” Curie van Verstrooidheid met betrekking tot voertuigen, zijn in dit opzicht diep symptomatisch. Deze wereld is slechts zeer relatief in harmonie met gedachte, en incidenten van deze aard zijn alleen de meest voor de hand liggende afleveringen van een oorlog waarin ik er trots ben op worden deel te nemen. “Ce monde n’est que très relativement à la mesure de la pensée et les incidenten de ce genre ne sont que les épisodes jusqu’ici les plus son d’une guerre d’indépendence à laquelle je me fais gloire de EP.” Surrealisme is de “onzichtbare ray” die een dag ons in staat stellen zal om te winnen uit over onze tegenstanders. “U bent niet langer beven, karkas.” Deze zomer de rozen zijn blauw; het hout is van glas. De aarde, gedrapeerd in de groene mantel, maakt als weinig indruk op mij als een spook. Het is de levens- en ophouden te leven die zijn denkbeeldige oplossingen. Bestaan is elders.