Schenking: Surrealismebibliotheek voor Boijmans

Schenking: Surrealismebibliotheek voor Boijmans

Museum Boijmans Van Beuningen ontvangt een indrukwekkende en unieke bibliotheek van het surrealisme. De bibliotheek vormt een belangrijke toevoeging aan de wereldberoemde collectie surrealisme van het museum.

De schenking van verzamelaarsechtpaar Laurens Vancrevel en Frida de Jong omvat monografieën, catalogi en literatuur over het surrealisme en varieert van poëzie en proza tot essays, gepubliceerd in verschillende talen. Ruim vierduizend veelal unieke titels vanaf de oprichting van het surrealisme tot heden zullen op een nader te bepalen tijdstip aan Boijmans worden overgedragen. Dankzij de schenking beschikt het museum in de toekomst over een zeer uitgebreide verzameling surrealistische publicaties. Naar aanleiding daarvan is bij het museum de wens ontstaan om een studiecentrum te openen ter bestudering van het surrealisme, wat een wereldprimeur zal zijn.
Verrijking van de collectie surrealisme van Boijmans
De collectie surrealisme van Boijmans is bijeengebracht vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw. Door deze collectie is Rotterdam de enige stad in Nederland die beschikt over een kerncollectie surrealisme op wereldniveau, met topstukken van onder anderen Salvador Dalí en René Magritte. De huidige collectie surrealistische uitgaven van de bibliotheek is gerelateerd aan de kunstcollectie van het museum, en bevat daarnaast veel algemene basiswerken van surrealistische auteurs. Bijzonder aan de geschonken bibliotheek is dat zij een echte studie- en werkcollectie behelst, die sinds 1960 langzaamaan is opgebouwd en de samenhang van alle kunsten en politieke ideeën binnen het surrealisme integraal weerspiegelt. De collectie geeft tevens een goed beeld van het sterk internationale karakter van de beweging. Conservator moderne en hedendaagse kunst, Saskia van Kampen-Prein: ‘Met deze genereuze schenking wordt de traditionele scheiding tussen surrealistische kunst en literatuur opgeheven.’
Studiecentrum voor surrealisme in Rotterdam

In het toekomstige kenniscentrum van het museum, dat in het kader van de renovatie wordt gerealiseerd, zullen de stukken uit de bestaande verzameling surrealistische publicaties van Boijmans en de bibliotheek van Vancrevel en De Jong te raadplegen zijn in het daarvoor in te richten studiecentrum surrealisme. Het centrum zal toegankelijk zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in het surrealisme; zowel liefhebbers van surrealistische kunst en literatuur als professionals. Vooralsnog bestaat er nergens een soortgelijke, integrale bibliotheek van het surrealisme. Natuurlijk zijn er wereldwijd ook andere bibliotheken die vele surrealistische publicaties bezitten, maar die zijn niet zo volledig als die van Boijmans in de toekomst zal zijn. De titels uit de Bibliothèque Kandinsky in Parijs en de bibliotheek van het MoMA in New York zijn bijvoorbeeld met name gericht op de beeldende kunst van het surrealisme. Laurens Vancrevel en Frida de Jong: ‘Het is een briljant idee van Sjarel Ex, om in het geplande kenniscentrum van het museum een studiecentrum over het surrealisme in te richten. Dat is een opvallend novum voor de museumpresentatie van surrealistische kunst, niet alleen in ons eigen land, maar ook internationaal. Daarmee wordt namelijk duidelijk dat in het surrealisme, als filosofie van de creativiteit, de beeldende kunst niet los staat van poëzie en van de levensbeschouwing van de maker. Onze surrealismebibliotheek zal daar goed tot haar recht kunnen komen.’
Vancrevel en De Jong
Boijmans heeft al jaren een warme band met Vancrevel en De Jong en het echtpaar is al langere tijd nauw betrokken bij het museum. Vancrevel schreef enkele jaren geleden een artikel over de verzameling surrealistische publicaties van het museum ten behoeve van de bestandscatalogus ‘Een droomcollectie. Surrealisme in Museum Boijmans Van Beuningen’ die in 2017 werd uitgegeven (NL/ENG). In de jaren daarna hebben hij en De Jong vijftig kunstwerken aan het museum geschonken van surrealisten als J.H. Moesman, Willem van Leusden, Kristians Tonny, Jan Schlechter Duvall, Theo van Baaren en Her de Vries. Hierover schrijven conservator Saskia van Kampen-Prein en Vancrevel momenteel een Boijmans Studie. Deze rijk geïllustreerde uitgave zal in het najaar van 2021 verschijnen onder de titel ‘Scheppend Toeval. Surrealisme uit de collectie van Laurens Vancrevel en Frida de Jong.’ Na deze eerdere bijdragen en kunstschenkingen, schenken Vancrevel en De Jong nu dus ook hun bibliotheek van het surrealisme aan Boijmans.
Bijzondere kunstschenking

Jaarlijks ontvangt Boijmans Van Beuningen gemiddeld een paar honderd schenkingen. Grote schenkingen die het museum recent ontving, waren die van Frans Koster en Leen Quist, onder andere bestaande uit Europese moderne keramiek, en die van Cor de Wit en Sjoukje de Wit- Jelsma, met Scandinavisch glaswerk. Zo omvangrijk als de surrealismebibliotheek van Vancrevel en De Jong zijn dergelijke schenkingen echter zelden. Bovendien past hun schenking buitengewoon goed bij het surrealisme als een van de zwaartepunten van het museum.
Beeldmateriaal kan worden gevonden in de mediakit. Alle Boijmans persberichten en mediakits zijn beschikbaar via boijmans.pr.co.

OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN
Boijmans Van Beuningen – een huis voor verbeelding, inspiratie en creativiteit
Museum Boijmans Van Beuningen